ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ    2020

Τηλεφωνικό Κέντρο : 213 2000 700 

Η νέα διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του Δήμου Κρωπίας

 https://dimotis.koropi.gr

Η δικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους

 https://gov.gr

Γενικός
Γραμματέας Δήμου Κρωπίας

213 2000 748 / 210-6625682 (εσωτ.:148)

Γραφείο
Δημάρχου 

213 2000712

213 2000713   Γραμματεία Δημάρχου

Ε-mail : mayor@koropi.gr

Γραφείο
Τύπου

213 2000 716   

Ε-mail : grafeiotypou@ekoropi.gr

Νομική
Υπηρεσία/  Δημοτικά Κοιμητήρια

213 2000 731

Γραφείο
Εξυπηρέτησης Δημοτών (Γραφείο Δημότη)   

800 1134600

213 2000766

Ε-mail : grafiodimoti@gmail.com   

ΚΕΠ

213 2000 800

 e-mail: d.kropias@kep.gov.gr

210 6021103 (f)         

 

 

Κοινωνικές
Υπηρεσίες – Κτίριο «Αριστείδης Γκίκας»

210 6621126

210 6026441

210-6921816 –Κοινωνικό Παντοπωλείο

210 662 32 40 –Δημοτικά
–Κοινωνικά Ιατρεία  / Προγραμματισμός –

e-mail: koin.ypir.dkropias@gmail.com

Οικονομική
υπηρεσία – Λογιστήριο -Ταμειακή υπηρεσία-Ταμείο – Εσοδα/Τέλη-Φόροι

213 2000761

213 2000764

213 2000759

213 2000760

213 2000765

email: koropi@otenet.gr

213 2000750 Tαμειακή Υπηρεσία

213 2000753 Ταμειακή Υπηρεσία

213 2000740   Ταμείο           

213 2000 747    213 2000 743 Έσοδα/ Τέλη
–Φόροι

 

Γραφείο
Ύδρευσης Κορωπίου

213 2000732

213 2000733

213 2000749 (f)

Ε-mail
: ydrkoropi@gmail.com  

210
6624649 (f)

Γραφείο
Αποθήκης -Ύδρευση Καρελλά
 

210 6646738,

210 6646739 (f)

Γραφείο
Ύδρευσης Αγ. Μαρίνας -Τεχνικό κλιμάκιο      

22910-90838

 

 

 

Βλάβες
Ύδρευσης

213 2000732 Εργάσιμες ώρες

213 2000733 Eργάσιμες ώρες

210 6625979 Μη εργάσιμες
ώρες

Email: koropinero@gmail.com (24ωρη λειτουργία)

Γραφείο
Προσωπικού       

213 2000780

213 2000763

Πρωτόκολλο
Δήμου Κρωπίας

213 2000781

213 2000726  

213 2000763 (ΟΓΑ)

Δημοτολόγια
–Μητρώα-Ληξιαρχείο

213 2000734 (Δημοτολόγιο)

213 2000 735 (Δημοτολόγιο)

213 2000 738 (Ληξιαρχείο)

213 2000736 (Προϊσταμένη)

 Ε-mail: dimotologiokropias@gmail.com

Προϊστάμενη
Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2000 751

Τεχνική
Υπηρεσία

Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων

213 2000708

213 2000701

Email: ypodomes@tykoropi.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

213 2000709

213 2000702

Email: simata@tykoropi.gr

                   Μητρώο Ανελκυστήρων

                   2132000702

                   Email: lift@tykoropi.gr

Τμήμα υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών έργων και ύδρευσης/αποχέτευσης

213 2000708

213 2000701

Email:  water@tykoropi.gr

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

213 2000706

213 2000704

Email: transport@tykoropi.gr

Τμήμα τοπογραφικού και κτηματολογίου

213 2000705

213 2000704

Email: topografiko@tykoropi.gr

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου

213 2000779

213 2000701

Email: ypostirixi@tykoropi.gr

 

Αδειοδοτήσεις
/ Αγροτική Ανάπτυξη

213 2000 728

Ε-mail: ggakoropi@gmail.com

Διεύθυνση
Περιβάλλοντος-Καθαριότητα-Πράσινο-Ανακύκλωση-Οχήματα /Αμαξοστάσιο

210 6625979 Νίκος Αράμπαλης

210 6026303 Φώτης Τσεβάς

210 6022063 Σπύρος Ζωΐτσας

Ε-mail: amaxostasiokoropi@gmail.com

 

Τμήμα
Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης : Οικονομική Επιτροπή- Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής-Δημοτικό Συμβούλιο

213 2000 745, 213 2000 718

Σχολικές
επιτροπές Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

213 2000 782

e-mail: protobathmia@e-koropi.gr

 Κοινωφελής
Επιχείρηση (ΚΕΔΚ):  
KΗΦΗ, ΚΔΑΠ,
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

213 2000710

213 2000730

e-mail: kedkoropi@gmail.com

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ : Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Φιλαρμονική, Τμήματα
πρ.Πνευματικού Κέντρου,  Δημοτικό
Γυμναστήριο
Koρωπίου         (Κέντρου), Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ.
Μαρίνας, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Γ.Σ Παπασιδέρης», Δημοτικό Στάδιο
Ποδοσφαίρου «Αντώνης Πρίφτης», ΚΑΠΗ Κέντρου, Αγ.Μαρίνας, Κίτσι ,Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

213
2000 744 & 711, 715

e-mail: sfittos.diav@gmail.com