Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ANAKOΙΝΩΣΗ - ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥEΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες και οι χώροι εξέτασης  των ενστάσεων που κατατέθηκαν στην Κτηματολόγιο Α.Ε  από ιδιώτες και άλλους φορείς που αφορούν την περιοχή του Δήμου Κρωπίας. Οι πρώτες εκδικάσεις ξεκινούν στις 5 Μαΐου 2017.
Επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας. Ο Δήμος Κρωπίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις τελικές επιλογές της Κτηματολόγιο Α.Ε σε ότι αφορά τους χώρους εξέτασης των ενστάσεων εκτός της πόλης του Κορωπίου (Αμπελόκηποι και Χολαργός). Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ο Δήμαρχος Κρωπίας σχετικά με το θέμα των χώρων εξέτασης είχε αποστείλει επιστολή προς την Κτηματολόγιο Α.Ε και μέχρι σήμερα δεν έλαβε καμία απάντηση αν και είχε κατατεθεί ακόμα και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι πρώτες εκδικάσεις ξεκινούν στις 5 Μαΐου 2017

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 24-04-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_1.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 25-04-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_2.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_3.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 26-04-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_4.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_5.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_6.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 28-04-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_7.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_8.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 02-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_9.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 03-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_10.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 05-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_11.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_12.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_13.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_14.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_15.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_16.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_17.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_18.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_19.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_20.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 10-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_21.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 11-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_22.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_23.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 18-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_24.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_25.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_26.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_27.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 26-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_28.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_29.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 30-05-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_30.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 01-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_31.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_32.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 02-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_33.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 06-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_34.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_35.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 08-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_36.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_37.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_38.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 09-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_39.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 09-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_40.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 16-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_41.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_42.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 16-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_43.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 20-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_44.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_45.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 22-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_46.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_47.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_48.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 28-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_49.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_50.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_51.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_52.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 29-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_53.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_54.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 30-06-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_55.pdf

Ορθή Επανάληψη Πινακίων που έχουν ήδη οριστεί.
http://koropi.gr/updocuments/Orthi_Epanalipsi.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 04-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_56.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_57.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_58.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 05-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_59.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_60.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_61.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 10-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_62.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_63.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_64.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_65.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_66.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_67.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_68.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_69.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_70.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_71.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_72.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_73.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_74.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 11-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_75.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 12-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_76.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 17-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_77.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_78.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_79.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_80.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_81.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_82.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_83.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_84.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάστεις_85.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 18-07-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_86.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 31-08-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_87.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 06-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_88.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 08-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_89.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_90.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 13-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_91.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 13-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_92.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_93.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 15-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_94.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 19-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_95.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 20-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_96.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 22-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_97.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 27-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_98.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_99.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_100.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Εξ' Αναβολής Πινακίων 27-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_101.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 28-09-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_102.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 02-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_103.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 03-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_104.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_105.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 04-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_106.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 06-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστασεις_107.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστασεις_108.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 10-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_109.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_110.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_111.PDF

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 11-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_112.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_113.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_114.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_115.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_116.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_117.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 13-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_118.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_119.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_120.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 16-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_121.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_122.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_123.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 17-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_124.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 18-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_125.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_126.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 20-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_127.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 24-10-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_128.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_129.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 02-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_130.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 07-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_131.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_132.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_133.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_134.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_135.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 08-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_136.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 09-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_137.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 14-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_138.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_139.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 16-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_140.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 20-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_141.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_142.PDF
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_143.PDF

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 24-11-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_144.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 1-12-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_145.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 4-12-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_146.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_147.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 6-12-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_148.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_149.pdf
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_150.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 7-12-2017 
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_151.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 11-12-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_152.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 15-12-2017
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_153.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 15-1-2018
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_154.pdf 

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 19-1-2018
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_155.pdf

Ημερομηνία Άφιξης Πινακίων 17-2-2018
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_156.pdf

Ορθή Επανάληψη 22-2-2018 (της άφιξης πινακίων 17-02-2018)
http://koropi.gr/updocuments/Ενστάσεις_157.pdf

Ανακοίνωση  07
/12/2017
Το αρχείο Ενστάσεις_149 (KT13_Ep_15_pinak_3.2_.pdf) έχει αναρτηθεί εκ νέου λόγω ορθής επανάληψης από την ΕΚΧΑ.

Ανακοίνωση  24
/10/2017
Το αρχείο Ενστάσεις_128 (KT13_Ep_08_pinak_2_Anab.pdf) αφορά σε νέες ημερομηνίες συνεδριάσεων που είχαν αναβληθεί.

Ανακοίνωση  16/10/2017
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω νέας ανακοίνωσης του Δ.Σ.Α. σχετικά με την αποχή των δικηγόρων η συζήτηση των ενστάσεων δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι και αύριο Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017. Αυτά τα πινάκια θα επαναπροσδιορισθούν τηρουμένων όλων των διαδικασιών για την νέα δικάσιμο.
Όποιες συζητήσεις έχουν προσδιορισθεί τις μεταμεσημβρινές ώρες και συγκεκριμένα μετά τις 15:00 μ.μ. (ώρα λήξης του ωραρίου δικαστηρίων), από Τετάρτη 18/10/2017 έως και την Παρασκευή 20/10/2017 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ανακοίνωση  13/10/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συνεδριάσεις της 13/10/2017 και της 16/10/2017 αναβάλλονται, λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα οριστούν νέες ημερομηνίες για τις εν λόγω συνεδριάσεις.

Ανακοίνωση 27-09-2017
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Λόγω της αργίας της 3ης Οκτωβρίου (Διον. Αρεοπαγίτου), το Πρωτοδικείο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό. Ως εκ τούτου, οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων που αφορούν στον ΟΤΑ Κρωπίας και είχαν οριστεί για την συγκεκριμένη ημερομηνία  στο Πρωτοδικείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν σε άλλες μεταγενέστερες ημερομηνίες για τις οποίες θα μπορείτε να ενημερώνεστε με τον ήδη γνωστό τρόπο.
Επισημαίνεται, ότι οι συνεδριάσεις για την ίδια ημερομηνία που έχουν οριστεί στον χώρο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ανακοίνωση  20/07/2017
Σας ενημερώνουμε πως τα πινάκια με Κωδ. ΚΤ130999,ΚΤ131000,ΚΤ131001,ΚΤ131002,ΚΤ131003,ΚΤ131004,ΚΤ131005 και ΚΤ131006 με ημερομηνίες εκδίκασης 24/7/2017 και 25/7/2017 αναβάλλονται. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οριστούν νέες ημερομηνίες εκδίκασης.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Αύγουστος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό