Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ 32Η/2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚορωπί, 10-11-2017

Αρ. Πρωτ.:24176

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 32η/2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Χρηματοδότησης της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για το έτος 2018.

2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης.

3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου: "Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου-Αύξηση ελκυστικότητας-λειτουργικότητας Πλατειών "Δημητρίου Λάμπρου" & "9ης Οκτωβρίου 1944.

4. Λήψη απόφασης για την διαπλάτυνση της δημοτικής οδού Κούπι (παλαιά περιφερειακή οδός πόλεως Κορωπίου).

5. Kαθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων επί της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στην πόλη του Κορωπίου.

6. Έγκριση τοποθέτησης δύο πλαστικών στύλων στην Ερμή Σουρλατζή 11.

7. Δυνατότητα διαχείρησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, στον Δήμο Κρωπίας.

8. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2017 (9).

9. Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης.

10. Κατανομή ποσού 35.000,00€ επί του ποσοστού εισπραττόμενου Δημοτικού φόρου στις Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2017.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(Ι)

12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(ΙΙ)

13. Ψήφιση πίστωση και έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης την 21η Νοεμβρίου , Εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

14. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο Δήμο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

15. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης της υπό σύσταση αναγκαστικής δουλείας έκτασης στην θέση ΜΕΡΕΝΤΑ - ΔΗΜΗΤΣΗΡΙ.

16. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης και των όρων της υπ. αρ. 4904/06.03.2017 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

17. Αποδοχή ποσού των 28.068,30 € από την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Έτος 2016-2017) - Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ (8η).

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας. (9η).

19. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας με θέμα: «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» και παραχώρηση χώρου σε κινούμενη μονάδα του για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος.

20. Διοργάνωση εκδήλωσης με δρώμενα στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου την 15/12/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κοινοποίηση

1. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ

Εσωτερική Διανομή

1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Σεπτέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό