Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

  
 

  

 

 

 

 

  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κορωπί, 5-04-2018

Αρ. Πρωτ.:5434

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 8η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 11η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2015 » Αρ. Μελ (ΤΥ/51/2015).

2. Συζήτηση της ένστασης που κατατέθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 311/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Κορωπίου Δήμου Κρωπίας, στα ΟΤ 296 και ΟΤ 302- Εκτός Σχεδίου.

3. Παραλαβή Β1 και Β2 υποσταδίων της μελέτης: Πολεοδομική μελέτη (ΠΜ) Καρελλά μετά Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Κρωπίας.

4. Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Νικολού Ελευθερίας χας Νικολού Δημητρίου που βρίσκεται στο ΟΤ 302 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Κορωπίου.

5. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 132/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρ. Παναγιώτη Αναγνώστου του Χρήστου καθώς και έγκριση του από 28-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

6. Αποδοχή των ορίων του αγροτεμαχίου Δήμου Κρωπίας με όμορο αυτού στην περιοχή Άγιος Γεώργιος.

7. Περί έγκρισης παράτασης της τελικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση πλατειών και κοινοχρήστου χώρων πόλεως Κορωπίου» (ΤΥ/65/2016).

8. Τροποποίηση της υπ. αρ. 47/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης λόγω αλλαγής συντελεστή «τκ».

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών οπωροπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ.

10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου (παλαιά σίδερα).

11. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-1-2018 έως 31-3-2018.

12. Επιστροφή ποσού 928,37€ στον ΟΑΕΔ .

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(Ι)

14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.(ΙΙ)

15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (ΙΙΙ)

16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2018.

17. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» την 20ην Μαΐου 2018 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.

18. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους πολίτες και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

19. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2018. (1η Αναμόρφωση).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κοινοποίηση

1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

«Σεπτέμβριος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
  

 

    
  
  
     
  
  
   
  
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΚΕΠ
  
  
  
  
    
  
  
  

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

  

  

 

  

  

Φωτογραφικό Υλικό