ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Μαρούτσου Γεωργία.

Τηλ.: 210-6625596

             

            

     

 

 Αγροτικά Νέα

Ενημερώνουμε ότι από  την  02/09/2019 ημέρα Δευτέρα ξεκίνησε ο 2ος δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς  στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου μας.

Για αύριο 03/09/2019 το συνεργείο θα βρίσκεται στην περιοχή της Μπουρμπουτσάνας.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές που η ταχύτητα του ανέμου θα υπερβαίνει τα 5 μποφόρ ο ψεκασμός θα αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ενημέρωση που θα έχουμε από το συνεργείο ψεκασμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των ψεκασμών δίνονται από το τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στα τηλ.: 2132005351 και 2132005352

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ