ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Μαρούτσου Γεωργία

Τηλ.: 2106625596

     

            

     

 

 

Ενημερώνουμε ότι από  τις 15/7/2019 ημέρα Δευτέρα θα ξεκινήσει γενικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου μας, ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε 8 ημέρες.

Παρακαλούνται:

  1. Οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν περιφραγμένα κτήματα να βρίσκονται τις ημέρες ψεκασμού στα κτήματα τους προκειμένου να τα ανοίξουν ,ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
  2. Οι μελισσοκόμοι και οι  κτηνοτρόφοι της περιοχής μας να λάβουν τα ανάλογα μέτρα προστασίας.
  3. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων να σημάνουν περιμετρικά τα κτήματα τους για την αποφυγή ψεκασμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των ψεκασμών δίνονται από το τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στα τηλ.: 2132005351 και 2132005352

Ο  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Χατζηπέτρος Γιώργος