Έτοιμος ο Δήμος Κρωπίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της κεντρικής λεωφόρου και παρόδιων οδών Δήμου Κρωπίας

Ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή με τις ψήφους της πλειοψηφίας  της Δημοτικής Αρχήςμειοψήφησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης που προφανώς αιφνιδιάστηκε από την ολοκληρωμένη μελέτη, τα στάδια ωρίμανσής/έγκρισης της τα προηγούμενα χρόνια και τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης– την , Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, η πρόταση υποβολής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπ.Εσωτερικών για το  εμβληματικό  έργο Δήμου Κρωπίας που αφορά την ανάπλαση μιας ευρύτερης περιοχής πόλεως Κορωπίου ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.600.000 εκ. ευρώ).

Η  ανάπλαση αφορά,  ολόκληρη την κεντρική Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τις παρόδιες  οδούς και την οδό Κύπρου, της πόλεως Κορωπίου ενώ η μελέτη  εκπονήθηκε αποκλειστικά από  την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας.

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως, το αντιπλημμυρικό έργο της Κεντρικής Λεωφόρου,  η δημιουργία του κυκλοφοριακού κόμβου στη βόρεια είσοδο της πόλης, η διευθέτηση της δωρεάν σύνδεσης των οικιών των πολιτών  με την αποχέτευση ακαθάρτων που πέτυχε η δημοτική αρχή, άνοιξε το δρόμο για την εκπλήρωση μιας προεκλογικής δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής προς τους πολίτες. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που συνδέονται με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που περιλαμβάνει και τη μονοδρόμηση τμήματος της κεντρικής λεωφόρου.

Όλες οι ρυθμίσεις και παρεμβάσεις έχουν εγκριθεί μέσω σταδίων δημόσιας διαβούλευσης, έχουν ψηφιστεί με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και επικυρωθεί 3 φορές με τις μεγάλες λαϊκές πλειοψηφίες του 2010, 2014 και προσφάτως το Μάιο του 2019.

Για την ορθή προετοιμασία του υπό υποβολής χρηματοδότησης έργου απαιτούνται  οι κάτωθι προαπαιτούμενες εργασίες που ξεκινούν  με την ακόλουθη σειρά :

  • Επανέναρξη των εργασιών σύνδεσης των οικιών –καταστημάτων με τον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – εντός Φεβρουαρίου επανεκκίνηση των εργασιών
  • Εργασίες υπογειοποίησης των  δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΔΗΗΕ και του δημοτικού φωτισμού. Δημιουργία δημοτικού φωτισμού
  • Εγκατάσταση/τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου – σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικής συμφωνίας με την ΕΔΑ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών των παρόχων τηλεφωνίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή που αφορά η ανάπλαση.
  • Εφαρμογή της Μονοδρόμησης (αναμονή δημοσίευσης σε ΦΕΚ) τμήματος της κεντρικής λεωφόρου και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που την συνοδεύουν.

 

Επισυνάπτονται φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των σχεδίων ανάπλασης στην κεντρική λεωφόρο Β.Κωνσταντίνου από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας -2020