Ζητείται Λογιστής για Διπλογραφικά Βιβλία

 

Η Spartan Security μια εκ των δυναμικότερων και μακροβιότερων Ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας, με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες μακροχρόνιες συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της λογιστή πλήρους πρωινής πενθήμερης απασχόλησης, για την στελέχωση του οικονομικού τμήματος στις νέες εγκαταστάσεις της στο Κορωπί

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο, με διπλογραφικά βιβλία, σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, 5 έτη τουλάχιστον.
 • ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής Επιστήμης.
 • Άριστη γνώση καταχωρήσεων Λογιστικής, (πρόγραμμα soft1).
 • Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, VIES, INTRASTAT ανακεφαλαιωτικό πίνακα και παρακρατούμενους φόρους, σύνταξη και υποβολή Ε9, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
 • Πολύ καλή γνώση μισθοδοσίας.
 • Συνεχή ενημέρωση σε θέματα φορολογικών και ασφαλιστικών διαδικασιών και υποχρεώσεων.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Βασικές γνώσεις εισαγωγών-εξαγωγών.

 

** Η εμπειρία σε διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίου θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Ατομικές Δεξιότητες – Χαρακτηριστικά:

 • Ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη στόχων και αντιμετώπιση προκλήσεων με διάθεση ανάπτυξης και θετική ματιά.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, προθεσμιών, πλάνων και πολλαπλών έργων.
 • Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών, όπως έκδοση, σύγκριση και παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων, προς βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης.
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Αναλυτικές δεξιότητες σε συνδυασμό με κριτική σκέψη και έμφαση στην λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία και λήψη πρωτοβουλιών αλλά και αρμονική συνεργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • Αξιοπιστία, επαγγελματική ηθική δεοντολογία.

 

Η Εταιρεία Προσφέρει:

 • Άμεση πρόσληψη.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων +bonus.
 • Extra παροχές ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Εποπτεία από φοροτεχνικό γραφείο και συνεργασία από έμπειρο μόνιμο βοηθό λογιστή.
 • Σταθερό ωράριο και άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Καθημερινή μεταφορά από και προς το Προαστιακό Σταθμό στο Κορωπί.
 • Συνεχή εκπαίδευση λογιστικής επιμόρφωσης.
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

 

Στην αποστολή βιογραφικού στο info@spartan.gr να αναφέρεται στο θέμα ο πλήρης τίτλος της θέσης, καθώς κι ένα σύντομο εισαγωγικό προσωπικό σημείωμα που θα περιγράφει πως  η εμπειρία και τα προσόντα σας μπορούν να εξελίξουν τον οργανισμό.