Η ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ , εταιρία εγκατάστασης αποθηκευτικών συστημάτων – ραφιών με έδρα το Κορωπί , ενδιαφέρεται να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της

 

Εργάτη πλήρους απασχόλησης.

 

Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης και εξέλιξης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

Άδεια οδήγησης Α’ κατηγορίας

 

Θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι :

 

είναι κάτοικοι κοντινών περιοχών.