ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                              Κορωπί, 6/6/2022

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Παπαχρήστου Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2132000731

mail:politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση μηνύματος για προστασία από Δασικές Πυρκαγιές»

 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 74130/3.06.2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο συμβολής στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών,  ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/eEFM3G2vPD4 (πατήστε εδώ), βρίσκεται αναρτημένο το τηλεοπτικό  μήνυμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://youtu.be/2UPZT5TXnyU (πατήστε εδώ) το ραδιοφωνικό μήνυμα του θέματος:

«Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς» καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr/ στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ, για την ενημέρωσή όλων των κατοίκων του Δήμου μας.

 

 

        Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Θεόδωρος  Γρίβας