ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                              Κορωπί, 11/11/2021

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Παπαχρήστου Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2132000731

mail:politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση μηνύματος για προστασία από Πλημμύρες»

 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 141798/11.11.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο συμβολής στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών,  ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/zZfQCyGRLqk (πατήστε εδώ), βρίσκεται αναρτημένο το τηλεοπτικό  μήνυμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://youtu.be/DnvlJg-Q5h8 (πατήστε εδώ) το ραδιοφωνικό μήνυμα του θέματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ»  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr/ στο σχετικό δελτίο τύπου, για την ενημέρωσή όλων των κατοίκων του Δήμου μας.

 

 

        Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Θεόδωρος  Γρίβας