Ανακοίνωση

Δημοτικής Αρχής Κρωπίας

Από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την παρουσίαση την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020,στο Ζάππειο Μέγαρο, του σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής , για την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, διαχείρισης των στερεών αποβλήτων :

«Σε θετική κατεύθυνση εξελίσσεται το νέο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής που ενσωματώνει κριτικές παρατηρήσεις μας, αξιοποιεί προτάσεις που είχαμε προτείνει για να υπάρξει μια παναττική συνεργασία με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο. Ταυτόχρονα, το σχέδιο αυτό έχει αυστηρά χρονοδιαγράμματα, προσδιορίζει τρόπους, χώρους και χρηματοδότηση. Είναι ένα σχέδιο που μπορούν οι πολίτες της Αττικής και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού να εφαρμόσουν.

Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Αττικής (ΠΕΣΔΑ) είναι το αμέσως επόμενο στάδιο για την συγκεκριμενοποίηση όλων των δεδομένων που θα επιτρέψουν την ουσιαστική εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και των διαδημοτικών συνεργασιών που απαιτούνται για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων, την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, την μείωση-εκμηδενισμό των υπολειμμάτων.

Η δικαίωση των αγώνων μας για την ακαταλληλότητα των λατομείων της Αττικής ως χώρων ανάπτυξης ΟΕΔΑ με ΧΥΤΥ- ΧΥΤΑ είναι δικαίωση του κινήματος της Αυτοδιοίκησης που απαιτούσε να αποδοθούν οι χώροι αυτοί στους πολίτες και στους ΟΤΑ για αναψυχή, αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρα και πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ο.κ.

Όλοι στηρίζουμε την μεγάλη και εντατική προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη να κερδίσουμε το στοίχημα της Ανακύκλωσης ως πολίτες, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού. 66 Δήμοι της Αττικής, μία μεγάλη Πράσινη Αποστολή!».