Έναρξη κατασκευής τοπικών συνδέσεων ακαθάρτων πόλεως Κορωπίου αποκλειστικά στο τμήμα της κεντρικής λεωφόρου Β.Κωνσταντίνου (διασταυρώσεις) μεταξύ οδών Αδριανού και Ι. Καβασαλιώτου.

 

Το έργο αφορά στη κατασκευή τμήματος των διακλαδώσεων ακαθάρτων της πόλεως Κορωπίου όλων των ακινήτων που έχουν πρόσωπο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τμήμα της κεντρικής λεωφόρου Β.Κωνσταντίνου (διασταυρώσεις) μεταξύ οδών Αδριανού και Ι. Καβασαλιώτου.

 

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές -συγκοινωνιακές ρυθμίσεις ξεκινούν από την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 έως 9 Μαρτίου 2022 και αφορούν βασικές παρακάμψεις στη Βόρεια και Νότια, είσοδο και έξοδο, πόλεως Κορωπίου και εναλλακτικές στο εσωτερικό πόλεως είναι οι ακόλουθες:

 

 

α) Βόρεια παράκαμψη εισόδου πόλης Κορωπίου

 

Στα πλαίσια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οχήματα που κατευθύνονται νότια από Παιανία και τη Λεωφόρο Λαυρίου με κατεύθυνση είτε προς Κορωπί, είτε προς Μαρκόπουλο, είτε προς Βάρη, είτε τέλος προς Αεροδρόμιο, θα εκτρέπονται στον νέο κόμβο στη βόρεια είσοδο της πόλης του Κορωπίου αριστερά προς την οδό Αττικής και από εκεί με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση θα οδηγούνται μέσω της οδού Κούπι (παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου) είτε ξανά στη Λεωφόρο Λαυρίου προς Μαρκόπουλο, είτε στην Κορωπίου Αεροδρομίου προς Αεροδρόμιο, είτε στην Λ. Κορωπίου Βάρης προς Βάρη.

 

Εναλλακτικά, για όσους θελήσουν να εισέλθουν εντός της πόλεως του Κορωπίου, θα είναι ανοιχτή η πρόσβαση μέχρι την οδό Ι. Καβασαλιώτου, στην οποία θα εκτρέπονται προς τα δεξιά και μετά μέσω των οδών Ισ. Μωραΐτη και Αδριανού, θα οδηγούνται στο κέντρο της πόλης του Κορωπίου.

 

β) Νότια παράκαμψη εισόδου πόλης Κορωπίου

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, τα οχήματα που κατευθύνονται βόρεια, από Βάρη – Μαρκόπουλο προς Παιανία, θα εκτρέπονται στην Νότια είσοδο της πόλης του Κορωπίου σε δύο σημεία, ήτοι στη διασταύρωση της Λ. Κορωπίου – Βάρης με τη Λ. Κορωπίου Αεροδρομίου και στη διασταύρωση της Λ. Λαυρίου με την οδό Αναπαύσεως. Και από τα δύο αυτά σημεία, με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται βόρεια προς Παιανία, μέσω της Λ. Κορωπίου Αεροδρομίου και των οδών Κούπι και Αττικής.

 

Εναλλακτικά, για όσους θελήσουν να εισέλθουν εντός της πόλεως του Κορωπίου, τα οχήματα που θα κινούνται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου Βόρεια προς την έξοδο της πόλης (προς Παιανία) θα εκτρέπονται αριστερά στην οδό Αδριανού και στη συνέχεια μέσω των οδών Μιχ. Δήμα και Κοσμά Νικολού προς την Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα οδηγούνται στη Βόρεια Είσοδο προς Παιανία.

 

—————————————————-

 

ΕΡΓ-1

ΕΡΓ-2

ΕΡΓ-3

309

120-330

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 4η ΦΑΣΗ_66ΟΑ46ΜΤΛΒ-Ι2Θ