ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ   «ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ»

16 και 17 Ιουλίου 2022

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή  08/07/2022, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
  • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
  • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
  • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

 

 

 

Αιτήσεις  μετά  την  08/07/22  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και δεν θα εξετάζονται.  

Οι θέσεις θα δοθούν στις  08/07/22  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2021.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  15/07/2022.

Κόστος συμμετοχής  100  €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ