ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

Κορωπί, 4/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τηλ. 2132000736 ,734,735

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Γεννημένων το έτος 2006) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάσεως 2027) και διαμένουν στο Κορωπί υποχρεούνται να προσέρχονται από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024 στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ), είτε ηλεκτρονικά.

 

  1. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν μαζί τους:
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής τους ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Στην αίτησή τους πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 

  1. Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως)
  2. Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).