ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί, 11/12/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τηλ. 2106026272 εσωτ.134 – 136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2024 (Γεννημένων το έτος 2003) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σας ενημερώνουμε ότι οι Στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσεως 2024) και διαμένουν στο Κορωπί υποχρεούνται να προσέρχονται από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021 στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ).

1. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν μαζί τους:
 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής τους ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
 Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

2. Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως)

3. Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).