ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

ΦΟΡΕΑΣ: «Δήμος Κρωπίας»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ :   Έναρξη εργασιών κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στα πλαίσια του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

 

Ενημερώνουμε όλους τους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου ότι από 26 Ιουλίου 2021 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τη διασταύρωση της Λ. Βασ. Κων/νου με την οδό Αδριανού μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα τμήματα της Λεωφόρου.

Στη διαδικασία αυτή θα χρειαστεί η συμβολή των παρόδιων ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να υποδείξουν στον εργολάβο που κατασκευάζει το έργο εκ μέρους του Δήμου, το σημείο κατασκευής του φρεατίου επί του πεζοδρομίου με βάση τις οδηγίες του υδραυλικού ή μηχανικού τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καλέσουν ιδιώτη μηχανικό ή υδραυλικό να εξετάσει την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων του ακινήτου τους και να τους υποδείξει τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση για τη σύνδεση του ακινήτου τους με το εν λόγω εξωτερικό φρεάτιο που θα κατασκευάσει ο Δήμος στο πεζοδρόμιο.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ιδιοκτήτες ότι :

α) θα πρέπει να δρομολογήσουν την υποβολή των αιτήσεων για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων. Η σύνδεση είναι δωρεάν καθότι το έργο, κατόπιν ενεργειών του Δημάρχου κου Δημητρίου Κιούση, εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα απαραίτητα έντυπα των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας στο  link : https://www.koropi.gr/νεεσ-αιτησεισ-για-συνδεση-με-δικτυο-απ/.  Ειδικά το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ θα πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα σε συνεργασία με τον υδραυλικό ή μηχανικό που θα υποδείξει το σημείο κατασκευής του φρεατίου επί του πεζοδρομίου και να παραδοθεί στον εκπρόσωπο του εργολάβου που θα κατασκευάσει το έργο ή να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου μας.

β) Όντας το έργο στην τελική του ευθεία, υπολείπεται ακόμη η ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού στον Ευβοϊκό Κόλπο, και ως εκ τούτου οι κάτοικοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την εσωτερική τους σύνδεση με το φρεάτιο του Δήμου με νεώτερη ανακοίνωση. 

γ) όταν υλοποιηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ο βόθρος που εξυπηρετεί το ακίνητό τους πρέπει να καταργηθεί, σημειώνεται δε ότι, η σύνδεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωτική.

                                                                       

                                                                                          ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ