ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών “Μητρώο Πολιτών”, δεν είναι δυνατή, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των Δημοτών, για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων.