ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»

A΄ και Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΙ   ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ( ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΝΤΟΥΝΗ 6) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

 

ΤΗΛ. 210.6623810

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΑΠΟ  8.00 π.μ έως  14.00 μ.μ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

 ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΠΡΟΣ  ΑΠΟΦΥΓΗΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

 ΕΠΙΣΗΣ,  ΥΠΑΡΧΕΙ  Η  ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ  ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ

 

ΕΝΤΥΠΟ 1- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1)

ENTYΠΟ 2- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (1)

ΕΝΤΥΠΟ 3- ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ (1)

ΕΝΤΥΠΟ 4- καρτελα παιδιατρου-εμ (1)

 

 

ΣΤΟΥΣ   ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΔΥΝΑΝΤΑΙ  ΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ,

 

 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ  ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ  1-1-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 1-3-2018