ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ   «Αναλήψεως»

01 και 02 Ιουνίου 2022

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 24/05/2022, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
  • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
  • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
  • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

 

 

Αιτήσεις μετά τις  24/05/22 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.  

Οι θέσεις θα δοθούν στις  23-24/05/22  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2021.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  31/05/2022.

Κόστος συμμετοχής  50 – 100 €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ