ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 20/01/2022

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τηλ. 2106026272 εσωτ.134 – 136

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

 

Προκειμένου να συντάξουμε τους Στρατολογικούς Πίνακες κλάσεως 2027 των αρρένων παιδιών που γεννήθηκαν το 2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2119/1993 (ΦΕΚ Α’23) παρακαλείσθε όπως προσέλθετε μέχρι 05-03-2022 στο δημοτολόγιο (Γραφείο Μητρώου Αρρένων) του Δήμου μας ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00-14:00 για  να μας προσκομίσετε την παρακάτω υπεύθυνη Δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία. Αφορά μόνο  τα αγόρια με έτος γέννησης 2006 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μ.Α του Δήμου Κρωπίας.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2006