ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 13/02/2020

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τηλ. 2106026272 εσωτ.134 – 136

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

 

Προκειμένου να συντάξουμε τους Στρατολογικούς Πίνακες κλάσεως 2025 των αρρένων παιδιών που γεννήθηκαν το 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2119/1993 (ΦΕΚ Α’23) παρακαλείσθε όπως προσέλθετε μέχρι 05-03-2020 στο δημοτολόγιο (Γραφείο Μητρώου Αρρένων) του Δήμου μας ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00-14:00 για  να μας προσκομίσετε την παρακάτω υπεύθυνη Δήλωση με συμπληρωμένα τα στοιχεία. Αφορά μόνο  τα αγόρια με έτος γέννησης 2004 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μ.Α του Δήμου Κρωπίας.