ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                             

20/05/2020

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

αριθ.πρωτ.6448

 

 

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε ότι από 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος της φετινής χρονιάς ,και προκειμένου να περιοριστεί  ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών θα πρέπει όσοι δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση του έργου τους.

Παρακαλούνται οι  μελισσοκόμοι της περιοχής , που έχουν εγκαταστήσει  τις κυψέλες  μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από της παρυφές των δασών το κάπνισμα των κυψελών και να το κάνουν  μόνον  εφόσον:

-Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

-Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δέντρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.

-Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (200 λίτρα τουλάχιστον)

-Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα των κυψελών μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας  της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2(μέση).

Για την ενημέρωσή σας για τον δείκτη επικινδυνότητας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.

 

protocol_01 – Copy

 

Η  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ