ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από το γραφείο εσόδων του Δήμου, θα εξυπηρετούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν οικιακό τιμολόγιο, που αφορούν ΑΜΕΑ – μονογονεϊκές οικογένειες  – τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίοι λόγω των μειώσεων που δικαιούνται είναι αδύνατη η μεταβολή των τετραγωνικών μέτρων ηλεκτρονικά.

Επίσης, επαγγελματικοί χώροι οι οποίοι διαθέτουν ακάλυπτη έκταση ή έχουν επιφάνεια άνω των 6.000τ.μ.

Οι λοιπές περιπτώσεις, να υποβάλλουν τις μεταβολές των παροχών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

                                                                                                                                      Εκ του Τμήματος Εσόδων