ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ   «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»

18 και 19 Ιουνίου 2022

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 14/06/2022, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
  • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
  • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
  • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις μετά τις  14/06/22 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.  

Οι θέσεις θα δοθούν στις  14/06/22  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2019.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  17/06/2022.

Κόστος συμμετοχής  50  €/4 μέτρα.

Πληροφορίες  213-2000704/2132000728

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ