ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     11/06/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες αγρότες , που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,  ότι τα πιστοποιητικά έχουν διάρκεια πέντε (5) ετών, και η ανανέωσή τους γίνεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως του πιστοποιητικού.

Επειδή για πρώτη φορά η διαδικασία χορήγησης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015, τα πρώτα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν θα πρέπει άμεσα να ανανεωθούν.

Για την ενημέρωσή σας :

Α) η ανακοίνωση του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/2139_55846-19-02-2020-Ananeosi-PXFP.pdf

Β) πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανανέωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon-gr

 

Η  Γεωπόνος

 

Μαρούτσου Γεωργία