ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: « Πρόσκληση για τη δράση 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Υπομέτρου 4.1 του προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

Στόχος της δράσης είναι:

1.Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια η επιφανειακά υδατικά συστήματα.

2.Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.

3.Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.

4.Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2132065768,2132065767,2132065880

Εmail: pagona.kalliora@patt.gov.gr, andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr,  maria.mpiniari@patt.gov.gr

Για να δείτε την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ