Σχετικά με την δωρεάν υποτροφία «Χρήστος Nτούνης» και την μη κατανόηση από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης της συνεργασίας των δύο φορέων,  Δήμου και Πανεπιστημιακού Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, εκδόθηκε η ακόλουθη διευκρινιστική ανακοίνωση :

Η δωρεάν υποτροφία «Χρήστος Ντούνης» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Orion,  γίνεται  εφικτή με την συνεργασία του Δήμου Κρωπίας.  Η διαδικασία επιλογής  όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον  θα γίνει με την  συνεργασία του Δήμου Κρωπίας- ακόμα και με διαδικασία κλήρωσης αν χρειαστεί- και με αντικειμενικά κριτήρια επιλογής : επιδόσεις, κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια (ΑμΕΑ, μέλη οικογενειών που περιλαμβάνονται στα Μητρώα Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας δικαιούχοι ΚΕΑ κ.α)

—————————————-