ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΟΤ3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 3ΗΣ  ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνεται η 1η Ανάρτηση που αφορά στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στα ΟΤ3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 και ΚΧ3027 της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής Αγίας Μαρίνας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, από 10-02-2020 έως και 24-02-2020, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας (Αποφ. ΔΣ 2/2020-Πρόσκληση 1257/2020).

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ