• Θεόδωρος Γ. Γρίβας

Aντιδήμαρχος, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

 

  • Νικόλαος Κ. Γιαννάκος

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  • Ανδρέας Ντούνης

Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Αναπληρωτής Δημάρχου Κρωπίας -σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του- και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

  • Παναγιώτης Γ. Πολίτης

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  • Ελένη Κ. Αδάμ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού