Οι αντιδήμαρχοι  2024

Με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Ν. Κιούση ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι για την περίοδο 1.1.2024 έως 31.12.2024:

 

  1. Θεόδωρος Γ. Γρίβας Aντιδήμαρχος, Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  2. Νικόλαος Κ. Γιαννάκος, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
  3. Ανδρέας Ντούνης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ηλεκτροφωτισμού
  4. Γεώργιος Ν. Γκίκας, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
  5. Θωμάς Κυρ. Κιούσης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  6. Σπυρίδων Αθ. Λάμπρου, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & υποδομών αθλητισμού
  7. Σπυρίδων Αγγ. Κόλλιας, Αντιδήμαρχος, Κοινωνικής Πολιτικής- Πολιτικών Ισότητας των φύλων, αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Κοινωνικών Δομών των καταργημένων ΝΠΔΔ Σφηττός- Κοινωφελούς Επιχείρησης,  Πολιτισμού
  8. Χριστίνα Γ. Ροïνά, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  9. Σταμάτιος Ε. Ντούνης, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες συνεπικουρίας του αντιδημάρχου Ανδρέα Ντούνη σε θέματα Ηλεκτροφωτισμού & Παιδείας κ.α.