ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 2022-2023

(Θητεία από 01.12.2022 έως 31.12.2023)

 

Θεόδωρος Γ. Γρίβας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Νικόλαος Γιαννάκος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ανδρέας Ντούνης

Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών-αναπληρωτής Δημάρχου

 

Σπυρίδων Κόλλιας

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού

 

Γεώργιος Ν. Γκίκας

Αντιδήμαρχος Τομέα Δημοτικής Ύδρευσης

 

Λάμπρος Γκοτζαμάνης

Αντιδήμαρχος Τομέα Δημοτικής Οδοποιίας

 

Δήμητρα Μιχαιρίνα

Αντιδήμαρχος Βελτίωσης Καθημερινότητας του πολίτη