ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (φυτοϋγειονομικό μητρώο) του άρθρου 6 του Π.Δ 37/2021 (Α94) για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού ΕΕ 2023/1134

Για το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. το έντομο SPODOPTERA FRUGIPERDA αποτελεί επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας για την Ε.Ε. είναι παμφάγο και θεωρείται από τα πλέον επιβλαβή για τη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έντομο s.f μετά από την εμφάνιση του στην Κύπρο βρέθηκε και στην Ελλάδα στις περιοχές της Λακωνίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ανατολικής Αττικής, Ευβοίας και Λέσβου. Το έντομο εντοπίστηκε σε φερομονικές παγίδες τοποθετημένες στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού προγράμματος επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η χώρα μας οφείλει να εφαρμόσει άμεσα «σχέδιο δράσης» που καθορίζει τα μέτρα για την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού

3. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την οριοθέτηση ζώνης, σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη. Η οριοθετημένη ζώνη περιλαμβάνει :

· το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Π.Ε. Νήσων και Δ. Μεγαρέων

· το σύνολο της Π.Ε. Ευβοίας

και τους εξής δήμους ανά Π.Ε.

· Π.Ε. Φθιώτιδας (Δ.Ε. Μαλεσίνης ,Δ.Ε. Οπουντίων)

· Π.Ε. Βοιωτίας (Δ.Αλιάρτου-Θεσπιέων Δ. Θηβαίων Δ.Ε. Ακραιφνίας Δ. Τανάγρας)

4. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μεταξύ άλλων:

α) την ύπαρξη φυτογειονομικού διαβατηρίου για τη διακίνηση εκτός της οριοθετημένης ζώνης καρπών πιπεριάς, μελιτζάνας και αραβοσίτου για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και το φυτών Chrysanthemum L.,Dianthus L.και Pelargonium

β)την καταχώρηση στο φυτουγειονομικό μητρώο των καλλιεργητών των ανωτέρω φυτικών προϊόντων (που βρίσκονται εντός της ζώνης) και τον επαγγελματιών που διακινούν εκτός της ζώνης .

 

Η εγγραφή αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση έκδοση του φυτουγειονομικού διαβατηρίου

κατά συνέπεια

α) οι παραγωγοί καρπών μελιτζάνας, πιπεριάς και αραβοσίτου για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως και οι χονδρέμποροι και εξαγωγείς του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών οι οποίοι επιθυμούν να διακινούν τα προϊόντα τους εκτός της οριοθετημένης ζώνης και

β) οι παραγωγοί φυτών Chrysanthemum L.,Dianthus L.και Pelargonium όπως και οι επαγγελματίες που τα διακινούν εκτός της οριοθετημένης ζώνης, σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη και τα προαναφερόμενα θα πρέπει να άμεσα να εγγραφούν στο φυτό υγειονομικό μητρώο.

 

20240216_085407

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ