‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’

Το πρόγραμμα ‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’ ξεκίνησε την λειτουργία του στον Δήμο Κρωπίας το 2004 κι έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα 158 άτομα συνολικά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που στόχο έχει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2007) επωφελήθηκαν 101 άτομα από το πρόγραμμα ‘‘βοήθεια στο σπίτι’’ του Δήμου μας. Η δράση του προγράμματος εκτίνεται σε ολόκληρο το Κορωπί και στους συνοριακούς με τον Δήμο οικισμούς. Συγκεκριμένα, 70 από τα επωφελούμενα άτομα διέμεναν εντός του Κορωπίου,12 στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, 8 στον Καρελλά, 8 στο Κίτσι και 3 στον οικισμό Σκάρπιζα (βλ. γράφημα 1).

Στόχοι του προγράμματος

√ Αξιοπρεπής και αυτόνομη διαβίωση.

√ Ενίσχυση του φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος και παραμονή σε αυτό.

√ Παραμονή στο κοινωνικό περιβάλλον.

√ Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται

√ Άπορους, ανασφάλιστους.

√ Ηλικιωμένους.

√ Άτομα με ειδικές ανάγκες.

√ Μοναχικά ή εγκαταλειμμένα άτομα.

Υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα

· Κοινωνικές Υπηρεσίες

√ Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη.

√ Έκδοση παντός είδους συντάξεων κι επιδομάτων.

√ Συνοδεία σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, επιτροπές υγείας κ.ά.

√ Σύνταξη κοινωνικής έρευνας σε συνεργασία με τη Ν.Α.Α.Α.

√ Παραπομπή σε πιο εξειδικευμένους φορείς κατά περίπτωση (ειδικά σχολεία, κέντρα αποκατάστασης κ.ά.).

√ Διευθέτηση υποθέσεων (τράπεζες, υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο κ.ά.).

√ Συνεργασία με γιατρούς (νοσοκομειακούς και μη) καθώς και με άλλους φορείς (Αστυνομία, Κέντρο υγείας, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες αίματος, εισαγγελία κ.ά.).

· Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

√ Βοήθεια στην ατομική υγιεινή (μπάνιο, λούσιμο, κόψιμο νυχιών κ.ά.).

√ Μέτρηση σακχάρου και πιέσεως.

√ Περιποίηση πληγών, κατακλίσεων.

√ Ενέσεις (ενδομυϊκές, υποδόριες).

√ Αλλαγή ουροκαθετήρων, περιποίηση νεφροκαθετήρων.

· Βοηθητικές Υπηρεσίες

√ Φροντίδα του νοικοκυριού.

√ Μαγείρεμα.

√ Πλύσιμο ρούχων.

√ Πλύσιμο πιάτων.

· Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

√ Συνταγογράφιση και αγορά φαρμάκων.

√ Παραλαβή εξετάσεων.

√ Μικροαγορές.

√ Πληρωμή λογαριασμών.

√ Διανομή φαγητού.

√ Συντροφιά.

√ Εξεύρεση χορηγών.

Επιστημονικό προσωπικό

Το επιστημονικό προσωπικό που απασχολήθηκε στο πρόγραμμα κατά το έτος 2007, αποτελείτο από μία κοινωνική λειτουργό, δύο νοσηλεύτριες και μία οικογενειακή βοηθό. Η σύνθεση της ομάδας επέτρεπε στο πρόγραμμα να παρέχει στους πολίτες κάθε είδους φροντίδα, κοινωνική, νοσηλευτική, είτε ακόμα και οικιακή. Ενδεικτικά, θ’ αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που παρείχε το πρόγραμμα κατά το προηγούμενο έτος:

· Περιποίηση πληγών και κατακλίσεων σε 14 άτομα.

· Χορήγηση ενέσεων σε 15 άτομα.

· Επωφελήθηκαν στην ατομική τους υγιεινή (μπάνιο, τοπικό πλύσιμο, κόψιμο νυχιών) 26 άτομα.

· Μαγείρεμα φαγητού σε 7 σπίτια.

· Περιποίηση σπιτιού έγινε σε 19 διαφορετικά νοικοκυριά.

· Έκδοση – θεώρηση βιβλιαρίων απορίας σε 6 άτομα.

· Έκδοση – θεώρηση κάθε είδους επιδομάτων σε 11 άτομα.

· Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία με τη Ν.Α.Α.Α. σε 6 περιπτώσεις.

· Διανομή φαγητού σε 7 σπίτια

Το πρόγραμμα ‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’ υλοποιείται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των επωφελούμενων πολιτών.