ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Τελευταία ενημέρωση : 29/01/2020

 

Προσοχή: Προσκαλούνται όλοι οι επικαρπωτές ακινήτων στα όρια πολεοδομικών μελετών να προσέλθουν στο Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρεσία) για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας.

 

– Πράξη εφαρμογής ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 723Δ΄/14-09-1995 Φ.Ε.Κ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Τι αναμένεται: Η ολοκλήρωση της διαδικασίας από Δήμο & Περιφέρεια και η κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Α’ & Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 111/ΑΑΠ/05-04-2012 Φ.Ε.Κ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Τι αναμένεται:

Επόμενη ανάρτηση: Ανακοινώνεται η 3η Ανάρτηση των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής Αγίας Μαρίνας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, από Δευτέρα 10-02-2020 έως και Δευτέρα 24-02-2020, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας (Αποφ. ΔΣ 3/2020-Πρόσκληση 1112/2020).

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης με το υπ’ αρ. 152/ΑΑΠ/22-07-2016 Φ.Ε.Κ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Έγινε η 1η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής από 27-11-2017 έως 11-12-2017.

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια.

Επόμενη ανάρτηση:.

 

Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ.

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Α’ γειτονιά.

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Β’ γειτονιά.

Υπάρχουσα φάση: Ολοκληρώθηκε η εξέταση και κρίση των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης (Οκτώβριος 2010).

Τι αναμένεται: Η έγκριση οριοθέτησης του ρέματος, διόρθωση των σχεδίων βάσει της υπ’ αρ. 274/10 απόφασης Δ.Σ. και της μελέτης του ρέματος.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 39/ΑΑΠ/17-03-2016 ΦΕΚ. (Για το σχέδιο της περιοχής πατήστε εδώ)

Έγινε η 1η ανάρτηση πράξης εφαρμογής (Ιούνιος 2017).

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 1ης πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια.

Επόμενη ανάρτηση:  

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΑΡΕΛΛΑ.

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κτηματολογικό Γραφείο: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Αττικής 61 & Σπετσών (Περιφερειακή Οδός Κορωπίου), TK: 19400, Κορωπί
Τηλέφωνο: 210-6020309
Fax: 210-6620482
Προϊστάμενος: Μαρουλάκη Ελευθερία
Αλλες περιοχές που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό: ΒΑΡΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ, ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 04/11/2019
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: ΦΕΚ Β’ 4025/04.11.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Περαίωσης: 1439/1949630/29.10.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Έναρξης: 1439/1949630/29.10.2019
Για να δείτε την δασική πληροφορία της περιοχής πατήστε εδώ

 

-Περί υπαγωγών στο νόμο 4495/2017

-Έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη για τον υπολογισμό της τιμής ζώνης.

Διαύγεια (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης : ΒΟΖΑΩΛ6-ΑΑΗ).

www.koropi.gr