Το ΝΠΔΔ Σφηττός και ο Δήμος Κρωπίας ακολουθούν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους (“Γ.Σ Παπασιδέρης” και “Αντώνης Πρίφτης”) το επίσημο χρονοδιάγραμμα σταδιακής επανεκκίνησης στο χώρο του αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που αρχίζει από την Τρίτη 5 Μαΐου 2020. Οι μαθητές-τριες της Γ΄Λυκείου που θα διαγωνιστούν σε αθλήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις (Στρατιωτικές σχολές, Γυμναστική Ακαδημία, και Σώματα Ασφαλείας) μπορούν επίσης να εισέρχονται στο στάδιο Γ.Σ Παπασιδέρη μαζί με αθλητές για ατομική άσκηση με την τήρηση των οδηγιών ΕΟΔΥ-ΓΓΑ.Η επιβεβαίωση της μαθητικής ιδιότητας υποψηφίου για αθλήματα θα πιστοποιείται με έγγραφο Διεθυντή των Λυκείων του Δήμου Κρωπίας ενω μπορεί να παρευρίσκεται συνοδός ή προπονητής του.
Ακολουθεί το επισυναπτόμενο αρχείο της ΓΓΑ

GGA_Presentation30_04_2020_ΓΓΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ