ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

 

Πειραιάς, 13/07/2020

 

Θέμα: Επιστολή Γνωστοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πανεπιστημίου Πειραιά και Έγκριση Κόστους Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού

 

Προς: Δήμαρχο Κρωπίας

κ. Δημήτριο Κιούση

Αξιότιμε κε. Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της προφορικής επικοινωνίας μας επιτρέψτε μου να σας γνωστοποιήσω αναλυτικότερα στοιχεία για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καινοτόμο και σύγχρονο, για την ελληνική επιστημονική κοινότητα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που συνδέεται άμεσα με τη νέα στρατηγική και αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σημειώνω ότι οι δύο βασικοί πυλώνες του Μεταπτυχιακού, δηλ. η Κλιματική Αλλαγή και η Ψηφιακή Επανάσταση αποτελούν τους δύο τομείς ανάπτυξης που κατά προτεραιότητα θα χρηματοδοτηθούν  τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από τα υπόλοιπα Ταμεία Χρηματοδότησης της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, SURE, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης κα). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στους τομείς αυτούς θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.

Οι βασικές κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:

  1. Έξυπνες Πόλεις
  2. Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές
  3. Ευφυής Γεωργία
  4. Έξυπνες Μεταφορές – Logistics

Σκοπός του συγκεκριμένου διεπιστημονικού διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και  προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα βασικών αρχών κι εφαρμογών  των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα τέσσερα πεδία οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που είναι οι βασικοί συντελεστές παραγωγής αερίων ρύπων (ενέργεια, πόλεις, γεωργία, μεταφορές). Η εφαρμογή ακριβώς των σύγχρονων τεχνολογιών, είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο οι κοινωνίες θα επιτύχουν την απανθρακοποίηση των οικονομιών, την προστασία της βιοποικιλότητας και τελικά τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αειφορικού, ψηφιακού αναπτυξιακού υποδείγματος.

Είμαστε βέβαιοι ότι το Μεταπτυχιακό αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το Δήμο Κρωπίας, καθώς στο 3ο Εξάμηνο Σπουδών, κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (MscThesis), το αντικείμενό της θα αφορά σε θέμα που απασχολεί το Δήμο σας, ώστε, με την επίβλεψη των αντίστοιχων καθηγητών του προγράμματος, τα στελέχη του Δήμου που θα το παρακολουθήσουν, να εκπονήσουν εργασία η οποία στη συνέχεια θα είναι χρήσιμη για το Δήμο και τους δημότες.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής-παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι €3,900 που κατανέμεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο σπουδών, τους διδάσκοντες, τη διαδικασία επιλογής κα περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά σημειώματα που σας επισυνάπτω.

https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/

https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/download/5829/

 

https://issuu.com/ck16/docs/maniatis_metaptyxiako_panpeiraia_perpage

 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το πιθανό ενδιαφέρον στελεχών ή αιρετών του Δήμου που προτίθενται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στο Πρόγραμμα. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος-προεγγραφών όπως φαίνεται στο σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε  στοemail:maniatis@unipi.grκαθώς και με τη Γραμματεία του Προγράμματος στοτηλ. 210.414.2772 (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,Οδ. Ανδρούτσου 150,  Πειραιάς, ΤΚ 18532, Γραφ.306,3ος όροφος, Δευτ.-Τετ.-Παρ. ώρες 10:00 – 13:00).

Με εκτίμηση,

 

Γιάννης Μανιάτης

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς