ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :    ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Δήμος Κρωπίας, ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα ανακούφισης της τοπικής οικονομίας και απαλλάσσει από δημοτικά τέλη ( όπως ενιαίο  ανταποδοτικό τέλος  καθαριότητας  και φωτισμού, τέλη για χρήση κοινοχρήστων χώρων) όσες επιχειρήσεις ανέστειλαν και περιόρισαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους ενώ αναστέλλει την καταβολή μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων από 1.03.2020 έως 31.05.2020. Τέλος, απαλλάσσει τους γονείς από την καταβολή τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με συμφωνία του προέδρου του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σφηττός Αντώνη Κορωνιά. Όλες οι ρυθμίσεις και τα  μέτρα ανακούφισης της τοπικής οικονομίας θα ανακοινωθούν επίσημα από την Εκτελεστική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα και θα εισαχθούν  για ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή.  

Είναι προφανές ότι ισχύς των μέτρων αρχίζει από την ημερομηνία της έναρξης της υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η αυτονόητη εφαρμογή των ευνοϊκών έκτακτων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως αυτές περιέχονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020, για την στήριξη της τοπικής οικονομίας αποφασίστηκε σε επίπεδο Εκτελεστικής Επιτροπής (από το όργανο που αποτελείται από τους αντιδημάρχους Ανδρέα Ντούνη, Θοδωρή Γρίβα, Νικολάο Γιαννάκο, Παναγιώτη Πολίτη, Ελένη Αδάμ, Σταμάτη Ντούνη, Δημήτρη Πιέτρη) υπό τον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση

Ο Δήμος Κρωπίας, όπως και κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68, τ.Α΄ 20.03.2020) που εκφράζει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, την σύσσωμη επιθυμία των επαγγελματικών παραγωγικών τάξεων και των ενεργειών των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Ε.Δ.Ε).