ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ 14.10.2020
Σχετικά με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την τακτική συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2020 με την μέθοδο της «δια περιφοράς» η πρόεδρος του Δ.Σ. Κρωπίας Δήμητρα Μιχαιρίνα προέβη στην ακόλουθη δήλωση :
«Όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, την περίοδο του lockdown, όπως και άλλους Δήμους γίνονταν «δια περιφοράς». Οι δημοτικές παρατάξεις μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά έθεταν τις απόψεις τους. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στο Διαύγεια που είναι προσβάσιμες σε κάθε πολίτη.
Έκτοτε, ακολουθήσαμε την πρακτική των «κεκλεισμένων δια ζώσης συνεδριάσεων» στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου με ορισμένες συνεδριάσεις σε ζωντανή μετάδοση ώστε να υπάρχει η δημοσιότητα και η ενημέρωση των δημοτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονταν.
Είναι σε γνώση, θέλω να πιστεύω, του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Κερασιώτη ότι βάση της επιδημιολογικής κατηγορίας 3 που βρίσκεται ο νομός Αττικής προσαρμόζονται και οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντίστοιχα με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει η έκτακτη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Άρα το «εν κρυπτώ και χωρίς διαφάνεια» που αναφέρει ο κ.Κερασιώτης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όσο για τις τηλεδιασκέψεις φυσικά και είναι ενημερωμένος, πριν την ανάρτηση της συγκεκριμένης αναφοράς του, ότι είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του. Είναι περιττό να προσθέσω ότι δεν μπορούν όλα σε αυτή τη ζωή…και ειδικά όταν αυτά αφορούν αποφάσεις για το συμφέρον των δημοτών μας, να είναι μικροπολιτική.
Στο όνομα της καλής πίστης και της αναγκαίας συνεργασίας όλων των μελών του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των δημοτών, του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, καλό θα είναι να αποφεύγονται δηλώσεις και σχόλια αυτού του τύπου”.