Δήλωση Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση στην 1η θεματική συνάντηση της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κρωπίας την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022