Δήμος Κρωπίας – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρουσιαστεί τρία αλλεπάλληλα περιστατικά δολιοφθοράς στις εξωτερικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης από ¨επαγγελματίες¨ εκκένωσης – μεταφοράς λυμάτων, οι οποίοι εσκεμμένα παροχετεύουν παράνομα στις εξωτερικές συνδέσεις ποσότητες στερεών βοθρολυμάτων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες απαγορεύονται ρητά από το νόμο και σε ανάλογες περιπτώσεις η επιβολή διοικητικών μέτρων δεν περιορίζεται μόνο σε χρηματικό πρόστιμο αλλά και σε κατάσχεση του βυτιοφόρου. Με δεδομένο ότι τέτοιες παράνομες ενέργειες εγκυμονούν σοβαρότατο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών για την αποτροπή νέων περιστατικών δολιοφθοράς του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης μας.
Το νέο περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κρωπίας, με πλύση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων καθώς η βλάβη που προκλήθηκε στο δίκτυο δημιούργησε έντονο πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.