Αγροτικά Νέα

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, τους  αμπελουργούς μας ,  ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται από 01/08/2019 έως  30/11/2019 στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  και στην υπηρεσία <<Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων>> (έγγραφο ΥΠΑΑΤ ).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν ότι:

1) Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση» .

2) Η μη υποβολή δηλώσεων συγκομιδής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών επισύρων κυρώσεις που έχουν την μορφή χρηματικού προστίμου, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  στην Περιφέρεια Αττικής 2132005341 και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κορωπίου  2106623006.

Ο  ΓΕΩΠΟΝΟΣ