Αγροτικά Νέα

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, τους αμπελουργούς μας, ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται από 01/08/2019 έως  30/11/2019 στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  και στην υπηρεσία «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» (Δείτε εδώ το έγγραφο ΥΠΑΑΤ).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν ότι τα άμπελοτεμάχια χωρίς δηλώσεις συγκομιδής πέντε ετών θα ελέγχονται ως εγκαταλειμμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ.Γ.Α. του Δήμου Κορωπίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 31, τηλέφωνο: 2106625596  στην Περιφέρεια Αττικής 2132005341 και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 2106623006.

 

ΟΙ  ΓΕΩΠΟΝΟΙ