ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δημόσιος απολογισμός της Δημοτικής Αρχής για πεπραγμένα του 2021 και τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του 2022 : Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, 11.00πμ στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το δημόσιο απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πεπραγμένα του 2021 και τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του 2022.