Ο Δήμος Κρωπίας, η ΕΥΔΑΠ  και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί για το μεγάλο έργο  άρδευσης της πεδιάδας των Μεσογείων και της αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα

 

«Μπαίνει το νερό στο  αυλάκι» για την υλοποίηση ενός νέου μεγάλου και κρίσιμου έργου περιβαλλοντικής και αγροτικής ανάπτυξης  που αφορά τη μονάδα επιπλέον επεξεργασίας και μικροβιολογικής απολύμανσης των επεξεργασμένων εκροών νερού του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας, της ΕΥΔΑΠ και των αγροτικών συλλόγων Κορωπίου θα πραγματοποιηθεί την, Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, στις 11:00 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας.

Θα εξεταστούν οι στρεμματικές ανάγκες άρδευσης της αγροτικής γης του Δήμου Κρωπίας, τα είδη των καλλιεργειών και οι δυνητικοί χρήστες –δικαιούχοι. Στη συνάντηση καλούνται να προσέλθουν οι αγρότες και οι κάτοχοι  αγροτικής γης που ενδιαφέρονται τόσο παροντικά όσο και μελλοντικά.

Το έργο έχει τριπλό στόχο την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα, την κάλυψη των αυξημένων αναγκών άρδευσης  αγροτικών καλλιεργειών της πεδιάδας των Μεσογείων, την αυτονόητη  εξοικονόμηση πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ. Για την ένταξη του έργου στον προγραμματισμό της ΕΥΔΑΠ  αγωνίστηκε, η Δημοτική Αρχή Κρωπίας και συλλογικοί αγροτικοί συνεταιριστικοί φορείς.

 

 

 

——————–