Δήμος Κρωπίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Ανακοίνωση

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μίσθωσης πράσινων γωνιών ανακύκλωσης. Στις προαναφερόμενες γωνίες θα τοποθετούνται χωριστά τα πράσινα, και χωριστά τα ανακυκλώσιμα και ογκώδη (χαρτί, μέταλλα, γυαλί, παλαιά έπιπλα κλπ).

Έως τότε όμως, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι του δήμου μας να εναποθέτουν χωριστά τα πράσινα από τα υπόλοιπα ογκώδη. Και τούτο διότι τα πράσινα μεταφέρονται στον ΕΜΑΚ Φυλής χωρίς να καταβάλλει ο δήμος τέλος εναπόθεσης.

Επειδή τούτο είναι προς το συμφέρον όλων μας, παρακαλούνται όλοι όσοι εναποθέτουν πράσινα για συλλογή από τον δήμο να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον διαχωρισμό τους.

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος
του Δήμου Κρωπίας

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Γεώργιος Ν. Γκίκας