Την παρουσίαση του δημοτικού απολογισμού σε δημόσια διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ, έκανε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Ο κ.Κιούσης αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς του Δημοτικού Έργου με έμφαση στα μεγάλα έργα βασικών υποδομών, πολιτικές και μελέτες που ολοκληρώθηκαν τη διετία 2019-2020, καθώς και σε όσα  έργα εξελίσσονται ή  ξεκίνησαν και σε όσα αναμένονται εντός του 2021. Την παρουσίαση υποστήριξαν και συμπλήρωσαν, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι, Σφηττός- ΚΕΔΚ και εντεταλμένοι σύμβουλοι της συμπολίτευσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019_2020_14_05_2021

Η παρουσίαση των βασικών σημείων του απολογισμού είναι αναρτημένη στο www.koropi.gr