Η νέα αντιπυρική περίοδος 1 Μαΐου 2021-31 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίασε διαδικτυακά, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας, υπό την προεδρία των, Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση και του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας, Θοδωρή Γρίβα. Το βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν οι ενέργειες πρόληψης ενόψει της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου με τυπική ημερομηνία την  1η Μαΐου 2021.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Κρωπίας προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό της χειμερινής περιόδου με εστίαση στη θετική αντιμετώπιση της ισχυρής χιονόπτωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2021. Στη  συνέχεια έγινε η  αλληλοενημέρωση για τις ενέργειες πρόληψης ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου μεταξύ των αρμοδίων φορέων του Σ.Τ.Ο. Τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Σ.Τ.Ο Κρωπίας θα ανακοινωθούν και στη  συνεδρίαση του αντίστοιχου Συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ειδικότερα τη συνεδρίαση απασχόλησαν τα εξής θέματα :

  1. Ζητήματα άμεσης πλήρωσης δεξαμενών και πυροσβεστικών οχημάτων και η διάθεση φορητών αντλητικών μέσων του Δήμου Κρωπίας σε περίπτωση ανάγκης
  2. Οι δυνατότητες διάνοιξης σημείων δασικών δρόμων που οδηγούν σε δεξαμενές νερού και κάθε εργασίας ή δράσης απομάκρυνσης ξερής καύσιμης ύλης. Το Δασονομείο Κορωπίου είναι σε συνεχή συνεννόηση με το Δήμο και είναι θετικό για κάθε ενέργεια στα ζητήματα αυτά.
  3. Ο προγραμματισμός των αποψιλώσεων σε κοινοχρήστους χώρους με τις προτεραιότητες στις γνωστές περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και οδούς αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας και Περιφέρειας Αττικής Ο κ. Κιούσης επανέλαβε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία μόνο στην πόλη του Κορωπίου εφαρμόζεται η υποχρεωτική αποψίλωση ιδιωτικών οικοπεδικών χώρων με ευθύνη ιδιοκτητών όμως ο Δήμος πάγια προσκαλεί όλους τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ή περιοχών χωρίς κύρωση πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως να αποψιλώνουν εγκαίρως.
  4. Η ενημερωτική εκστρατεία Δήμου Κρωπίας και Περιφέρειας Αττικής για την φετινή αντιπυρική περίοδο (σε φάση αποστολής τα έντυπα της Περιφέρειας Αττικής-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ενώ θα δημοσιευτούν οι  ετήσιες οδηγίες προς τους πολίτες για αποψιλώσεις και τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας των κοινών δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας, Π.Υ Κρωπίας, της ΕΟΔΚ, του ΣΠΑΥ). Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε το θέμα του εντοπισμού  μεμονωμένων μελισσοκόμων ώστε να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση λήψης μέτρων σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη που εκδίδεται με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
  5. Η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας όλων των πυροσβεστικών κρουνών καθώς και η ιδιαίτερη χρήση ενός πυροσβεστικού κρουνού σε ορεινό σημείο ενώ έγινε συζήτηση για τις  δυνατότητες του δημοτικού δικτύου ύδρευσης προς ενίσχυση θέσεων πυρόσβεσης.
  6. Η επιβεβαίωση θέσεων περιπολιών πυροσβεστικών οχημάτων
  7. Η επιβεβαίωση μέτρων πυρασφάλειας δημοτικών εγκαταστάσεων
  8. Η επικαιροποίηση –επιβεβαίωση των δρόμων απαγόρευσης κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρος Γ. Γρίβας και μέλος της Ε.Ε του ΣΠΑΥμηττού ενημέρωσαν,  για την ετοιμότητα 6 δημοτικών πυροσβεστικών οχημάτων που ήδη βρίσκονται σε δράση πραγματικών περιστατικών και άλλων συμβάντων- και των ανάλογων μηχανημάτων έργου στην φετινή αντιπυρική περίοδο και την ετοιμότητα λειτουργίας  των 3 δασικών παρατηρητηρίων.

Ο κ.Κιούσης εξέφρασε, για άλλη μια φορά την πάγια θέση του,  για μόνιμη δομή Πολιτικής Προστασίας με διακριτό, εκπαιδευμένο στελεχιακό  και εργατικό προσωπικό στο πλαίσιο των  ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ενώ ενημέρωσε τον νέο εκπρόσωπο του Α. Τ Κορωπίου στο τομέα πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για την πλήρη στήριξη που παρέχει ο Δήμος Κρωπίας στην ΕΛ.ΑΣ και τις χρόνιες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της δύναμης του Α.Τ Κορωπίου προς όλες τις Κυβερνήσεις. Παράλληλα σημείωσε την βελτίωση που έχει επέλθει σε ορισμένες μορφές παραβατικότητας και σε πρόσφατες επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ στην εξάρθρωση εγκληματικής δράσης. Τέλος, τόσο ο κ.Κιούσης όσο και ο κ.Γρίβας ζήτησαν επιτακτικά από την εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής χρονοδιάγραμμα έναρξης των αποψιλώσεων και καθαρισμών σε λεωφόρους, ρέματα και παραρέματα ώστε να μην αναγκάζονται οι δημοτικές  υπηρεσίες να διακόπτουν το δικό τους προγραμματισμό για να επισπεύδουν εργασίες σε οδούς υψηλής προτεραιότητας, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (σ.σ όπως η Λ. Αγίας Μαρίνας, η  Λ.Αθηνών –Λαυρίου κ.α )

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρος Γ. Γρίβας,  ο νέος Διοικητής της Π.Υ Κρωπίας, Δημήτριος Μπατάλης (ήταν υποδιοικητής στην Π.Υ Κρωπίας), η εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αν. Αττικής, κα Σωτηρία Μπαΐμπού, η εκπρόσωπος της μονάδας της πολεμικής αεροπορίας ( ΚΕΦΣΚΥ) καΜυρτώ Κουμαριανού, η κα Ζωή Ντίνα από το Δασονομείο Κορωπίου/Δασαρχείο Πεντέλης, ο κ.Δημήτρης Γκίκας, τομεάρχης εθελοντής δασοπυροπροστασίας, ο κ.Χρήστος Πατσιούδης, υπαστυνόμος Β΄ Α.Τ Κορωπίου, ο κ.Σπυρίδων Σιούντρης, Διευθυντής Τ.Υ Κρωπίας,  ο κ. Κώστας Σουκαράς, Τ.Υ Κρωπίας,  ο κ.Σπυρίδων Ζωίτσας, δημοτικός υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ο κ. Κωνσταντίνος Τσεβάς, δημοτικός σύμβουλος. Γραμματειακή -διαδικτυακή υποστήριξη : Χριστίνα Παπαχρήστου,  Γιάννης Μπιλικιάν,  Ιωάννης Κατιμερτζόγλου.

 

———————————————————-