Διαδρομές με το λεωφορείο του δήμου την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 για διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας.

Θα ακολουθηθεί η τυπική διαδρομή του δημοτικού λεωφορείου.

 

1) Από Κορωπί ώρα 10:00 προς Αγ. Μαρίνα και επιστροφή στην πόλη του Κορωπίου,

2) Από Κορωπί ώρα 11:45 προς Αγ. Μαρίνα,

3) Από Αγ. Μαρίνα ώρα 12:30 προς Κορωπί,

4) Από Κορωπί ώρα 14:00 προς Αγ. Μαρίνα