Την Τετάρτη 21/09/2022 από ώρα 08.30 έως και 14.30 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου από την ΕΥΔΑΠ.

Για τον λόγω αυτό θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης.