Γραφείο ύδρευσης Δήμου Κρωπίας 19.07.2021 : 

Αύριο 20/7 ημέρα Τρίτη, από 9:00 έως 11:00Αναγκαστική διακοπή νερού στις οδούς Γ. Βλάχου – Κολοκοτρώνη – Παπαφλέσσα για την αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό